Trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát, chứng kiến cảnh thị trường khan hiếm khẩu...

IRB Holdings Bổ nhiệm nhân sự đầu năm 2020

Ngày 03/01/2020 IRB đã thông báo một loạt quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm nhiều cán bộ cao cấp tại IRB. Buổi lễ có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Bùi Quốc Hoàn và cùng nhiều lãnh đạo phòng, ban chuyên trách, cụ thể:

Ông Nguyễn Danh Thế – Tổng giám đốc và Ông Tô Đức Thiện – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị IUD Việt Nam. Đây là một trong những Công ty con hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng thuộc IRB Holdings

Bà Vũ Thị Thanh Huyên – Phó Tổng giám đốc điều hành, trực tiếp phụ trách công tác Nội chính và Tài chính Công ty cổ phần đầu tư IRB

Ông Đỗ Minh Hà – Trợ lý Trưởng Tổng giám đốc kiêm phó Ban đầu tư Công ty cổ phần đầu tư IRB

 

Các Lãnh đạo cấp cao trong lễ bổ nhiệm

 

Bà Vũ Thị Thanh Huyên thay mặt các Lãnh đạo mới nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch HĐQT

 

Tại buổi bổ nhiệm chính thức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Ông Bùi Quốc Hoàn cho biết tốc độ phát triển mạnh mẽ đang đặt IRB đứng trước nhiều thách thức cả về hệ thống quản trị cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, IRB cần quyết liệt đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật cho đội ngũ cán bộ nhân viên; đồng thời đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện, kiện toàn hệ thống thông qua nguồn nhân sự có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn cao. Chủ tịch HĐQT mong muốn các thành viên mới, từ kinh nghiệm công tác của mình tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy các sáng kiến, tích cực đóng góp cho Công ty trên các lĩnh vực phụ trách; đồng thời cùng tìm giải pháp để giải quyết khó khăn đang đặt ra đối với Công ty, tiếp tục góp phần đưa Công ty ngày một phát triển.

Chủ tịch HĐQT cũng kỳ vọng với kinh nghiệm công tác dày dặn, các lãnh đạo cấp cao vừa được bổ nhiệm sẽ góp phần cải tổ hệ thống quản trị hướng tới các thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo phát huy được bản sắc riêng và các giá trị cốt lõi của IRB, góp phần đưa con thuyền IRB xuất sắc vượt qua những nhiệm vụ thách thức đang chờ đợi phía trước.

Trên cương vị mới, các lãnh đạo mới của IRB gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Lãnh đạo, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng IRB  phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.