Tuyển dụng
12/4/2018 1:24:15 AM

Viết bài PR, xây dựng nội dung hệ thống online, các ấn phẩm nội bộ, truyền thông, quảng cáo của công ty

Chi tiết
12/4/2018 1:23:01 AM

Quản lý hình ảnh thương hiệu công ty thông qua việc phối hợp với các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai hoạt động quảng cáo truyền thông đảm bảo tuân thủ bộ tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu;

Chi tiết
9/4/2018 9:41:42 AM

Chủ đầu tư dự án Phoenix Garden Phú Yên : Cần tuyển NHÂN VIÊN KINH DOANH  (làm việc trực tiếp tại văn phòng thành phố Tuy Hòa, Phú Yên)

Chi tiết
8/21/2018 9:51:11 AM

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Chăm sóc nguồn khách hàng sẵn có của công ty. Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán các sản phẩm Bất động sản trong dự án của Công ty.

Chi tiết
8/21/2018 9:15:50 AM

- Giúp việc cho Trưởng phòng Kinh doanh nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu kinh doanh các sản phẩm mà Công ty đầu tư, kinh doanh. - Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình hoạt động của Phòng.

Chi tiết