Tuyển dụng
12/4/2018 1:33:18 AM

* Kiểm soát hợp đồng/văn bản liên quan đến giao dịch bất động sản - Soạn thảo/chỉnh sửa, xem xét và chịu trách nhiệm về các loại văn bản, tài liệu giao dịch giữa Công ty và các đơn vị thành viên với khách hàng,

Chi tiết
12/4/2018 1:31:55 AM

- Khảo sát thực tế các công trình, dự án của công ty - Tư vấn các giải pháp thiết kế nội thất cho BGĐ và khách hàng - Lên concept bố trí nội thất - Lên phối cảnh 3D, 2D

Chi tiết
12/4/2018 1:30:46 AM

Tìm kiếm các nhà cung cấp từ Trung quốc - Đàm phán giá cả, điều khoản thương mại - Theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng, thanh toán, khiếu nại

Chi tiết
12/4/2018 1:28:20 AM

Giúp việc cho Trưởng phòng Kinh doanh nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu kinh doanh các sản phẩm mà Công ty đầu tư, kinh doanh.  - Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình 

Chi tiết
12/4/2018 1:25:49 AM

Quản trị và triển khai nâng cao hệ thống hình ảnh, nhận diện thương hiệu của công ty

Chi tiết